Je indexový dôchodkový fond rizikový?

Autor: Filip Glasa | 14.4.2012 o 10:33 | Karma článku: 14,57 | Prečítané:  5432x

Pán Fico sa s DSSkami nezhodne na ničom okrem toho, že označujú nový indexový dôchodkový fond ako rizikový. Pani novinárka zo SME označila tento nový fond ako rizikový dokonca v názve článku. O čo rizikovejší je tento indexový dôchodkový fond oproti iným? A prečo odborníci, presne opačne oproti doporučeniu Fica aj DSSiek, využijú v II. pilieri práve indexový fond?

V článku Rizikový fond v druhom pilieri zatiaľ sporiteľov neláka Marianna Onuferová píše o tom, že do nového indexového dôchodkového fondu zatiaľ neprestúpilo veľa ľudí. Tiež spomína, že Fico a predstavitelia DSSiek označujú tento fond ako rizikový. Novinárka do názvu článku tak isto použila slovo rizikový.

V čom spočíva rizikovosť indexového dôchodkového fondu? Jeho rizikovosť spočíva vo vyššej volatilite oproti dlhopisovému a zmiešanému fondu. V indexovom fonde je 100% aktív v akciách. Ak cheme znížiť volatilitu, tak do portfólia primiešavame ďalšie triedy aktív, najmä dlhopisy. Takto vznikne zmiešaný fond, prípadne úplne bez akcií, konzervatívny dlhopisový fond. Dlhopisový fond je zároveň jediný garantovaný v II. pilieri.

Vynechal som akciový fond. Ten by mal byť podľa názvu úplne rovnaký ako indexový fond. Ak by teda mal (ako názov napovedá) celé portfólio v akciách. Bol by potom tento akciový fond rizikovejší ako indexový? Nie nebol by ani náhodou. Riziko plynúce z volatility by bolo rovnaké.

Prečo teda DSSky označujú indexový fond ako rizikový? Sú tu dva hlavné dôvody:

Portfólio akciového fondu je menej rizikové

Portfólio akciového fondu predsa len nie je a nikdy nebude vytvorené zo 100% akcií. Tie sa budú držať, tak ako to mali DSSky vo zvyku pred zavedením garancií, v pomere okolo 20% z celkového portfólia. Ostatné zložky môžu tvoriť dlhopisy, podiely vo fondoch (aj realitných) prípadne drahé kovy.

Takýto mix samozrejme znižuje volatilitu a bol by pre sporiteľa dobrý riešením. DSSky nikdy v akciových (pred tým rastových) fondoch nemali vysoký pomer akcií a ani neriadili portfólio tak, že by sa vyhýbali stratám. Rastové (dnes akciové) fondy sa celé roky podobali zmiešaným fondom a udržovali si v portfóliu drvivú väčšinu v dlhopisoch.

DSSky pred zavedením garancií za Ficovej vlády ukázali, ako vedia aktívne spravovať tieto fondy. V dobe rastu akciových trhov sa akciová zložka fondov pohybovala ledva na 20% z celkového portfólia. V dobe poklesu trhov DSSky predávali akcie až na ich dne na rozhraní rokok 2008/2009. Teda v dobe keď akcie začali opäť rásť. Podotýkam že stále popisujem obdobie pred zavedením garancií, na ktoré sa správcovia dôchokdov tak radi vyhovárajú.

Portfólio akciového fondu je teda naozaj menej volatilné, ale nie z dôvodu že indexový akciový fond je horší ako aktívne spravovaný akciový fond. Dôvod na nižšiu volatilitu je v tom, že DSSky jednoducho ignorujú to čo by tvorca legislatívy aj sporiteľa čakal. Teda v akciovom fonde nemajú (a ani nikdy nemali) prevahu akcie, ale dlhopisy.

Indexový dôchodkový fond má nízke poplatky

Indexový dôchodkový fond má nielen nižší poplatok za správu (0,2% p.a. verzus 0,3%), ale nemá ani odmenu za výkon, keďže nie je aktívne spravovoaný iba kopíruje index. Že práve toto srdí správcov našich dôchódkov priznali oni sami ešte v januári pre aktuálne.sk:

"Správcovské spoločnosti mali o novele zákona o druhom pilieri inú predstavu. Kritizovali napríklad výšku poplatku v indexovom fonde. Kým ministerstvo práce v novele presadilo 0,2-percetnný poplatok z priemernej čistej hodnoty majetku, Asociácia dôchodkových správcovských spoločností navrhovala 0,3-percentný poplatok."

Najlepšou stratégiou dôchodkových lobistov je teda dokola opakovať matru " rizikový fond, rizikový fond, rizikový fond ...".

Dokonca aj na pobočke vás budú odhovárať od presunu úspor do indexového fondu. Ale prečo keď odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že využije v II. pilieri práve kombináciu indexového a dlhopisového fondu? Všetci sú hlupáci len DSSky a doktor Fico majú pravdu?

O čom sa mlčí

O čom DSSky mlčia je to, že môžete mať úspory naraz v dvoch fondoch. Jeden z nich musí byť dlhopisový. Sami si teda môžete zvoliť pomer tried aktív napríklad tak, že 20% necháte v indexovom fonde a 80% v dlhopisovom. Budete mať 20% portfólia v akciách a 80% v dlhopisoch. Takmer rovnako ako v akciovom fonde (ten pomer môžete kľudne okopírovať z akciového fondu) ale s nižšími poplatkami. Kde je potom tá vyššia rizikovosť? Prečo o tom DSSky nehovoria? Lebo nechcú mať zbytočné náklady s presunmi pomerov medzi fondami. Ak by sa táto vec príliš propagovala, tak by si niektorí sporitelia rebalancovali portfólio 1 krát do roka. Zadarmo na náklady DSSky. A akciový fond by sa tak stal pre nejakú časť ľudí zbytočným.

Indexové fondy využívajú aj DSSky v aktívnych fondoch

DSSky na jednej strane kritizujú indexový fond, na druhej strane sami vždy zostavovali portfóliá fondov práve z indexov. V rastových fondoch ste v minulosti totiž nenašli samotné akcie, ale indexové fondy ETF. Pre DSSku je lacnejšie nakúpiť niekoľko akciových indexov vo forme ETF fondu, ako nakupovať desiatky až stovky jednotlivých akcií.

Keď teda indexové fondy používa DSSka vo svojom aktívne spravovanom fonde tak je to dobre, ale ak by ho chcel využiť sporiteľ tak je to zlé?

Prečo pasívne investovanie?

V odbornej a populárno náročnej literatúre nájdete informácie o tom, že väčšina manažérov fondov nedokáže poraziť obyčajný pasívny akciový index. Prečo teda vsádzať na manažérov a skúšať či bude práve tento v tej šikovnejšej menšine, keď si môžem kúpiť indexový fond? Priemerný výsledok budem mať tak či tak a fond je poplatkovo lacnejší.

Čo na to manažéri fondov?

Zaujímavosťou je, že k týmto výsostne odborným veciam sa vyjadrujú za DSSky ich hovorcovia a šéfovia. Teda skôr lobisti ako odborníci. Ešte som nevidel vyjadrenia manažéra fondu z DSSky. Manažérov fondov v II. pilieri nepúšťajú ich šéfovia k slovu. Stavím svoju klávesnicu na to, že väčšina z nich presunie svoje úspory v II. pilieri práve do indexového a dlhopisového fodnu, lebo si tak budú môcť sami nastaviť pomer akcií a dlhopisov. A nemusia sa viesť vo fondoch, kde pomer aktív určuje politika, a diletanstskí šéfovia.

Volatilita

Je volatilita, teda výkyvy cien, jediným merítkom rizika? Najväčším nepriateľom v II. pilieri nie je volatilita, ale nízke výnosy a vysoká inflácia. Paradoxne volatilita by tomu dokázala trošku pomôcť. Okrem volatility a inflácie má každá trieda aktív ešte ďalšie desiatky rizík, ktoré by vydali minimálne na jeden odborný článok. Alebo aj neodborný laický blog.

Oligarchovia si brúsia zuby na dôchodkové úspory

Jedno z rizík, ktoré nenájdete v knihách o finančných trhoch, ale reálne u nás existuje sú miestni oligarchovia. Možno si pamätáte na dlho pretrvávaúce snahy o to, aby DSSky mali povinnosť investovať na Slovenku. Aby tie investívie zostali doma v našej vlasti. Tieto snahy sa objavujú už od prvých návrhov a diksusií o zavedení II. piliera. Povinosť mať na Slovensku nejakú časť portfólia (bol aj návrh o 60%) je pritom somarina na entú. Čo by asi tak DSSky na Slovenskej burze kupovali? Tie zvyšky vytunelovaných podnikov? Nelikvidné akcie, ktoré sa predávajú dva krát do týždňa v objeme 350 EUR? Alebo celkom nové emisie emitované presne na tento účel hádajte kým? Oligarchovia sa snažia dlhodobo presadiť zmeny v legislatíve tak, aby DSSky museli/mohli nakupovať domáce cenné papiere.

O minuloročnom prípade vyšerovania úplatku informovalo SME. Prečo by mali J&T trápiť DSSky a obmedzenie investícií na papiere s vyšším ratingom? Neviem. Ale viem že J&T posledné roky vrhlo na slovenský nelikvidný trh niekoľko emisií akcií aj dlhopisov vlastných podnikov.

DSSka Poštovej Banky a oligarchovia

Nedávno získala Poštová Banka Mária Hoffmana (Istrokapitál) akvizíciou svoju vlastnú DSSku. Skupina tohoto oligarchu je známa tým, že za peniaze podielnikov v podielových fondov, nakupuje svoje vlastné cenné papiere. Nie je to novinka, robí to tak už dlhé roky. Len pre 10 rokmi nemala problém informovať napríklad o tom, že emisiu dlhopisov Istrokapitálu nakupujú prevažne fondy Prvej Penzijnej. Dnes už svoje porfóliá fondy Prvej Penzijnej nezverejňujú. (Pozor Prvá Penzijná nemá s dôchodkami nič spoločné, je to klasický asset management).

Fondy Prvej Penzijnej portfóliá nezvereňujú a ak chcete zistiť čo vo fondoch držia, tak musíte začať pátrať. Už pred dvoma mesiacmi som zverejnil informácie o tom, že práve Prvá Penzijná nakupuje do realitných fondov vo svojej správe nehnuteľností od J&T. Teda hotely v Tatrách a priestory v River Parku.

V minulom roku J&T pomohla Poštovej Banke pri problémoch s gréckymi dlhopismi a pomaly v banke získava veľký vplyv ako o tom už dlhodobo informuje Trend. Tento rok sa J&T chystá v Poštovej Banke získať majoritu. Akú to má súvislosť s dôchodkami?

Poštová banka ovládaná Istrokapitálom a J&T vlastní DSSku a tiež klasického správcu podielových fondov Prvú Penzijnú. V minulosti mali Istokapitál aj J&T zvyk tlačiť svoje vlastné cenné papiere práve do fondov Prvej Penzijnej. V týchto fondoch majú peniaze prevažne klienti Poštovej Banky, teda paradoxne dnešní dôchodcovia. J&T práve v tejto dobe emituje množstvo nových cenných papierov svojich vlastných podnikov. Na nelikvidnej slovenskej burze ich nemá komu predať. Malých investorov, čo by si tieto akcie a dlhopisy kúpili nie je veľa. Komu chce teda J&T tieto papiere predať?

DSSky môžu nadobúdať akcie, dlhopisy ale aj podiely v podielových fondoch. Jednu DSSku dnes ovládajú práve Istokapitál a J&T. Nič im nebráni v tom, aby využili svoje staré zvyky a do dôchodkových fondov nakúpili práve nehnuteľnosti z Tatier a River parku, dlhopisy JOJ, J&T, akcie TMR, BHP, Sitno a tak ďalej. A to nie len priamo, ale aj sporostredkovane tak, že DSSka nakúpi podielové fondy Prvej Penzijnej, alebo nový dlhopisový fond pražskej J&T.

A ani sa o tom nedozviete, lebo dôchodkové a podielové fondy nemajú povinnosť zverejňovať portfólio. Povinné spätné zverejňovanie portfólia by bol veľmi dôležitým nástrojom na ochranu podielnikov a sporiteľov v klasických aj dôchodkových fondoch. Dnes však na to legislatíva nemyslí. Seriózny správcova tak portfólia zvereňujú a svojich investorov informujú. Oligarchovia nezverejňujú a zatĺkajú.

Otázka na záver: Kde vidíte vyššie riziko? Vo volatilite indexových fondov, alebo v tom, že oligarchovia ovládli jednu DSSku?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Súboj v koalícii Danko rozpútal a aj naň doplatil

Šéf SNS zváži odchod z politiky. Politológ hovorí, že predvídateľnosť jeho krokov sa stále znižuje.

KOMENTÁRE

Politika ako Danko nikto nechce, demokrati ani oligarchovia

Definitívny politický pád Danka sme sledovali v priamom prenose.

EKONOMIKA

Štát otočil, vyššie dôchodky zaručí len na štyri roky

Prečo novinka bude trvať len istý čas, nie je jasné.


Už ste čítali?